Zmiany w sprzedaży internetowej

Inauguracja roku 2017 będzie momentem zauważalnej zmiany dla wszystkich posiadaczy sklepów wirtualnych. Od 01/01/2017r. sklepy www będą musiały posiadać kasy fiskalne i za ich pośrednictwem księgować każdy zakup. W zgodzie z z wiążącą od 2004 r. ustawą o podatku od towarów i usług, osoby dokonujące zbywania jakichkolwiek produktów oraz usług na rzecz kupujących, nieprowadzących działalności gospodarczej, mają obowiązek ewidencjonować każdą taką sytuację przy użyciu kasy fiskalnej.

Jednak od wejścia w życie ustawy obowiązek ten został ograniczony i kasy fiskalne nie pozostawały obowiązkowe dla wszystkich. Wraz z upływem lat powoli pogłębiano ten nakaz na coraz liczniejsze grupy sprzedawców. Wciąż jednak niektóre grupy miały być z niego zwolnione, na pdst. postanowienia Ministerstwa Finansów. Decyzja ta posiadała charakter rozporządzenia i posiadała określony termin obowiązywania. Na podstawie rozporządzenia z 2014 roku do tego czasu z przymusu posiadania kasy fiskalnej zwolnione zostały sklepy wirtualne, jako że wchodzą one w grupę sprzedawców dostarczających produkty w formie wysyłkowej, to jest za pomocą poczty lub przesyłek kurierskich.

W rozporządzeniu został jednakże wyraźnie wyróżniony czas na jaki to zwolnienie jest ważne. Na koniec jego obowiązywania wyznaczono 31/12/2016 r.. Od 01/01/2017 r. nie będzie już w ogóle odstępów i każdy sprzedający będzie musiał używać kasy fiskalnej. Dzień ten jest definitywny.

Nadto kasy fiskalne w które będą musieli się zaopatrzyć właściciele sklepów www, będą musiały pozostawać kasami rejestrującymi transakcje jedynie elektronicznie. Ministerstwo Finansów dąży do zaprzestania wydawania papierowych paragonów, aby rozpowszechnić transakcje z użyciem kart płatniczych.Powiązane słowa: