Ubezpieczenie na życie - co to jest?

Ubezpieczenie na życie jest to forma zabezpieczenia finansowego familii, w przypadku śmierci posiadacza polisy. Jest to naczelna funkcja ubezpieczeń na żywot, ale nie zakańcza się w tym miejscu ich rola. Polisy na życie to ubezpieczenia, które powiązane są z całym życiem, nie zaledwie ze śmiercią.

W wypadku śmierci naczelnego żywiciela familii, jego najbliższa rodzina uzyskuje świadczenie ubezpieczeniowe. Jest to naczelna funkcja ubezpieczenia na życie. Rzecz jasna duże pieniądze nie są w stanie złagodzić bólu jak również cierpienia po najbliższej osobie. Jednakże świadczenie z polisy posłuży przetrwać ciężki okres po stracie ukochanej osoby, daje okres czasu na poukładanie wszystkich spraw a także odszukanie nowych podłoży dochodu. Ubezpieczenie na życie moglibyśmy podzielić na kilka grup, w zależności od kryterium. Z punktu widzenia charakteru ubezpieczenia możemy dzielić je na: ochronne – zadaniem jest uzyskanie przez ubezpieczonego albo jego najbliższych środków finansowych w przypadku wypadku ubezpieczonego; oszczędnościowe – zapewnienie ubezpieczonemu czy też osobom przez niego uprawnionym zalet pieniężnych z wpłaconych składek, niezależnie od wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego a także ochronno-oszczędnościowe łączące oba poprzednie.

Ze względu na okres trwania możemy wyróżnić ubezpieczenie: terminowe – zawierany na określony czas; dożywotnie. Gdy kryterium jest wariant zdarzenia objętego ochroną to możemy wymienić ubezpieczenie na wypadek śmierci – na pokrycie wydatków powiązanych ze śmiercią ubezpieczonego; na dożycie – o charakterze oszczędnościowym oraz łączone – na życie plus dożycie. Towarzystwa ubezpieczeniowe świadczą różnorakie dodatki na przykład. ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego przypadku, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poważnych chorób (przykładowo. nowotwór, zawał serca).Powiązane słowa: