Prawa osoby posiadającej dług

Wierzytelnościi można odkupić. Miejscem właściwym jest giełda wierzytelności. Pojęcie zawiłe do zrozumienia dla niewtajemniczonego, ale tak właśnie jest skonstruowany rynek wierzytelności. Postać czy też podmiot, który jest w posiadaniu długów może je odsprzedać osobie trzeciej. Jednocześnie sam dłużnik w tej sytuacji nie musi się zgadzać na tę sprzedaż.

Praktycznie rzecz ujmując, nie ma on w tej sprawie nic do gadania. Przelew długów nie może dojść do skutku w paru przypadkach. Pierwszy z nich związany jest z zauważalną sprzecznością tej transakcji z przepisami ustaw. Następna sytuacja to taka, w jakiej w umowie zapisano brak możliwości odsprzedania wierzytelności osobie trzeciej. Trzecim przypadkiem, w którym nie można zbyć wierzytelności osobie trzeciej jest duży sprzeciw we właściwości zobowiązania. Jeżeli wszelkie prawa dotyczące danej wierzytelności zostaną przelane na osobę trzecią, to przyjmuje ona wszelkie konsekwencje takiej transakcji. Osoba lub ewentualnie podmiot zbywający przestaje w tym momencie udzielać się w tychże długach. Jeśli jesteś zainteresowany powinieneś odwiedzić nasz serwis już teraz.Powiązane słowa: