Pracownik kontrolowany

Kontrolowanie jest to proces mający na celu zapewnienia funkcjonowania według projektu. Zleceniodawca ma prawo wiedzieć, co pracownik robi w godzinach pracy. Może sprawdzić czy bez trudności działa a także nie marnuje czasu na prywatne sprawy.

To na ile szef może sobie pozwolić regulują akuratne przepisy prawne. Współczesne organizacje coraz częściej rezygnują z kontroli, ścisłego nadzoru nad współpracownikami, na kwestię autonomii, odejścia od twardych reguł, poprzez co pracownik robi się odpowiedzialny sam przed sobą za efekty i osiągnięcia. To jak pracują podwładni ma decydujący wpływ na wyniki firmy. Pracodawcy mogą zrobić użytek z przydatnego urządzenia, jakim jest rejestrator czasu pracy, pozwalający na elektroniczną ewidencję czasu pracy.

Rządzenie oparte na strachu a także karze nie jest skuteczną strategią wychowawczą, ani skutecznym sposobem rządzenia. Nie należy ograniczać wolności pracownika, ale ją wyzwalać w zamiarze kreatywnego podejmowania działań, efektywnego podejścia do pracy nawet pracowników na najniższym szczeblu. Ma to duży wpływ na jakość podejmowanych działań, jakie u podstaw formułują działanie pracowników do realizowanej pracy. Coraz częściej mowa jest o upełnomocnieniu pracowników, jako celu ich progresu w przedsiębiorstwie. A więc chodzi o to, by pracownicy mieli jak najwięcej odpowiedzialności, żeby zgłaszali projekty, sami rozwiązywali dylematy.

Naturalnie, tak duże zaufanie jest możliwe, kiedy ludzie są dojrzali – pod aspektem osobowościowym a także umiejętności. Od kontrolowania coraz częściej przechodzi się do monitorowania wytwórczości. Najistotniejsze jednakże jest, ażeby dążyć do zmiany zachowań, umiejętności lub postaw.Powiązane słowa: