Pracownik i jego obowiązki

Pracownik zatrudniony przez pracodawcę powinien zostawać poinformowany o sferze swoich obowiązków oraz sposobie wykonywania pracy na danym stanowisku. Jest to szczególnie fundamentalne w sprawach, gdy pracodawca nakłada karę porządkową lub rozwiązuje umowę z przyczyny niewłaściwego wykonywania obowiązków.

Pracownik posiada obowiązek umiejętnego wykonywania nałożonych mu obowiązków. Fundamentalny jest stosunek zatrudnionego do wykonywanych poprzez niego zadań, ale również efekt wykonywanej pracy, czyli jakość, terminowość oraz kompletność. Starannym wykonaniem świadczonej pracy oznacza się wykonanie pracy kompatybilne z całokształtem wymogów natury prawnej, technicznej, technologicznej, organizacyjnej, do jakich pracownik winien się stosować przy udzielaniu pracy określonego gatunku. Pracownik ma przede wszystkim zobowiązanie przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie.

Powinien zatem przychodzić na czas do pracy, być do dyspozycji pracodawcy w wyznaczonym przez niego czasie a także miejscu, przestrzegać pewnych w zakładzie pracy przerw. Pracodawca ma prawo pilnować pracę swojego pracownika. W tym przypadku może skorzystać z maszyny jak rejestrator czasu pracy. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wewnątrz zakładu pracy, w którym nastawiony jest czas pracy wszystkich pracowników albo indywidualny rozkład pracy. Zatrudniony powinien uzasadniać swoją nieobecność w miejscu a także czasie wyznaczonym poprzez przełożonego.

Osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie posiada zobowiązanie przestrzegania regulaminu pracy i obieranego w niej porządku. A zatem musi stosować się do norm organizacyjnych panujących w zakładzie pracy odnosząc się, zarówno do ciągu pracy, jak i do porządku na stanowisku pracy.

Komentarze:

Wiktoria
Od kilku miesięcy jestem w domu, lecz mimo swojej woli - jestem osobą bezrobotną. Zazwyczaj odwiedzam serwis SzukamEpracy.pl - szukam pracy w domu, bowiem jest to niezwykle. Bez wyłażenia z miejsca zamieszkania potrafię wybierać propozycje i co więcej wysyłać cv.Powiązane słowa: