Pozew zbiorowy w Polsce

Pozwy zbiorowe stają się szaleńczo sławne w wielu krajach. Dzięki takowej opcji poszkodowane jednostki wspólnie starają się upominać się o swoje prawa a także należne im odszkodowanie. W naszym kraju możliwość wnoszenia pozwu zbiorowego znalazła się całkiem niedawno. Do tej pory osoby pokrzywdzone mogły na własną rękę walczyć z nieuczciwymi deweloperami, bankami czy też wytwórcami.

Na szczęście polski rząd przyjął uchwałę, pozwalającą na wspólne wstąpienie na drogę prawną przez osoby poszkodowane. Nie każdy zdaje sobie sprawę, ale właśnie pozew zbiorowy jest niezwykle dużą bronią przeciw nieuczciwym spółkom. Rzecz jasna tego rodzaju zażalenia powinny spełniać właściwe wymogi, żeby zostały rozpatrzone poprzez sąd. Polskie prawo jednoznacznie definiuje jakie kroki potrzeba podjąć, by nasz pozew pozostał przyjęty do rozpatrzenia. Warto się z tym zapoznać, zanim zgłosimy się do sądu. W USA pozwy zbiorowe są niezwykle znane, dzięki nim użytkownicy wygrywają dużo spraw, takie które mogły by się okazać nie do wygrania.

Najbardziej głośnym przykładem, o jakim mowa była w naszym kraju był pozew zbiorowy grupy mieszkańców USA, jacy oskarżyli jeden z największych koncernów tytoniowych, o to iż niezbyt wyraźnie ostrzegł palaczy papierosów oraz cygar o szkodliwości palenia. Pozew ów z góry był skazany na porażkę, jednakże wbrew wszelkim oczekiwaniom zapowiedziom mediów zakończył się tryumfem, za to palacze otrzymali ogromne odszkodowania. Pozew zbiorowy moglibyśmy złożyć praktycznie przeciwko każdemu.

Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak też biznesmenów lub firm. W naszym państwie do jego złożenia trzeba minimum 10 jednostek, muszą czuć się pokrzywdzone poprzez ta samą firmę czy też osobę.Powiązane słowa: