Popyt na dobra luksusowe

W dobie dekoniunktury poprawia się potrzeba na dobra luksusowe, nie zważając na to fabrykanci tych dóbr także narzekają na pozycję rynkową. Mężczyźni posiadają swoje auta. Kobiety chcą ubrań najwyższej jakości. Dobra luksusowe są dla dojrzałych tym, czym zabawki dla dzieci. Umilają żywot, ale czy tylko o to idzie? Ludzie przejawiają swój poziom socjalny poprzez dostatek dóbr luksusowych, a osobisty kapitał lokują w dzieła sztuki, modę, wozy, samoloty i łodzie. Także produkty jubilerskie są obiektami zainteresowania. Większa część tego typu dóbr za pewien okres powiększy znacznie swoją wartość, co może konotować inteligentną inwestycję. Współcześnie coraz bardziej wziętym sposobem spożytkowania posiadanego kapitału jest lokata w metale szlachetne - przeważnie złoto i srebro. W przyrodzie te dwa pierwiastki zalegają nieraz razem. Zazwyczaj złoto pozyskuje się przez jego wyłączenie ze związków, w których występuje. Niemniej jednak zanim dla inwestorów powstaną sztabki lokacyjne, budulec na nie musi przejść nader mozolną drogę. Najogromniejsze złoża tego kruszcu obecnie dostępne w Azji, Afryce i Ameryce. Podwyższenie wielkości pokupu na luksus mimo postępu cen towarów luksusowych zwany jest dodatkowo paradoksem Veblena. Fenomen przedstawiono w pozycji "Teoria klasy próżniaczej".Powiązane słowa: