Obowiązkowe szkolenie bhp

Należyte przeszkolenie personelu przed pracą to zobowiązanie szefa i gwarancja, że w przedsiębiorstwie nie zdarzy się nic groźnego. Zasadniczym obowiązkiem pracownika jest znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu plus instruktażu z tego zakresu a także poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Rozporządzenia kodeksu pracy przewidują jednakże kwestia kiedy uczestnictwo w szkoleniu nie jest obowiązkowe.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają jednostki przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na różne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla naszego dobra albo warunki uciążliwe. Zaś badaniom wstępnym nie podlegają jednakże osoby przyjmowane znów do pracy u sprecyzowanego pracodawcy na to samo stanowisko bądź na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie odrębnej umowy o pracę.

Znaczy to, iż praktycznie każdy pracownik zatrudniony w zamiarze stworzenia ustalonej pracy, bez względu na to jak niesamowicie długo trwać będzie umowa, w tym tzw. pracownicy sezonowi zatrudniany na umowę o pracę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy musi przebrnąć szkolenia bhp zielona góra. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, jaki nie zawiera dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Szef nie ma obowiązku zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy w wypadku podjęcia poprzez takiego samego pracownika pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezwarunkowo przed nawiązaniem z nim drugiej umowy o pracę. Bardzo warto zaznaczyć, że szkolenia z zakresu bhp wlicza się do okresu pracy i są przeprowadzone na koszt pracodawcy.Powiązane słowa: