Mądre finanse

Z całą pewnością niemal każdy z nas słyszał o inteligencji. Jej znaczeń można odnaleźć tyle, ilu istniało naukowców zajmujących się taką kwestią. Jednak nie każdy mógł się poznać z różnymi typami inteligencji, pośród których przeważnie wymienia się inteligencję społeczną, emocjonalną, twórczą oraz werbalną.

W ostatnich czasach posiadamy zadowolenie spotkać się także z nowym gatunkiem inteligencji, a mianowicie inteligencji finansowej. Jednoznacznej definicji nie ma. Ale jeżeli zagłębimy się w przedmiocie moglibyśmy się przekonać, że któż korzysta z takiego pojęcia interpretuje je w inny sposób. Jednak najpowszechniejszą definicją jest: „znajomość maksym matematyki, połączonej z umiejętnościami rzeczywistego ich wykorzystania oraz orientacją na realizowanie wymiernych celów”. Inteligencja finansowa złączona jest głównie z umiejętnościami, zaś umiejętności można uzyskać. Oznacza to, iż niemal każdy może rozwijać w sobie inteligencję finansową. Przekłada się bezpośrednio na rodzaj pracy plus czas poświęcony na osiąganie pieniężnych sukcesów. Inteligencja finansowa to zajęcie czujności oraz wyszukiwania okazji tam, gdzie pozostali ich nie postrzegają. Osoba zarabiająca wielkie pieniądze, bądź pracująca 24h/dobę i nie posiadająca na nic czasu nie posiada w sobie spore zasoby inteligencji finansowej.

Zwróćmy uwagę, że najbogatsi ludzie zazwyczaj nie narzekają na brak wolnego czasu. Wyróżnić możemy 2 nurty: podstawowy dotyka ludzi, które opierają się na znajomości matematycznych podstaw zarządzania finansami natomiast, inna grupa zwraca uwagę na psychologiczne podstawy otrzymania triumfu finansowego.

W sieci mamy możność wyszukać dużo kursów a także stron internetowych na ten temat. Blog o inteligencji finansowej porusza kwestie z matematyki finansowej a także odpowiada na sporo nurtujących pytań.Powiązane słowa: