Jak trafić na listę dłużników?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, prędkiego a także rzeczywistego dostępu do informacji elementarnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, czyli do autentycznych wiadomości dotyczących wypłacalności potencjalnych przedsiębiorców.

Bez wątpienia weryfikacja zamieszczonych w Rejestrze informacji może wpływać na obniżenie niebezpieczeństwa podejmowania współpracy z niesolidnymi albo nieuczciwymi kontrahentami. Rejestr Dłużników, jest częścią Krajowego Rejestru Długów i jest to elektroniczna baza plików, nadzwyczaj łatwo osiągalna dla podmiotów funkcjonujących w gospodarce narodowej. Każda jedna kompania, jaka zawiera tytuł wykonawczy pozwalający na wszczęcie egzekucji komorniczej, ma ewentualność umieszczenia wiadomości o nierzetelnym, niewypłacanym dłużniku właśnie w Rejestrze Dłużników.

Wpis do Rejestru Dłużników wynika z urzędu czy na podanie samego wierzyciela. W pierwszym przypadku do sądu składa się podanie do Rejestru o dokonanie wpisu. Nie ma przy tym znaczenia, który status prawny zawiera dłużnik. Taką czynność wykonuje po orzeczeniu zakazu działalności, albo w czasie zachowania postępowania o wyjawienie majątku dłużnika. Jeśli wierzyciel chce doprowadzić do sądowego wpisu do Rejestru Dłużników, musi dążyć do tego, aby sąd orzekł w sprawie stosowny wyrok.

Jeżeli to wierzyciel indywidualnie zechce zgłosić swojego niewypłacalnego dłużnika do Rejestru, winien mieć tytuł wykonawczy. Jest on wystawiany poprzez sąd przeciwko osobie fizycznej. Na dokonanie wpisu ma tylko 30 dni, zaś czas ten liczony jest od daty wezwania do spełnienia świadczenia, jeżeli w tym czasie dłużnik nie dokona zapłaty należności.

Komentarze:

Mateusz
Witam! Powiem, iż nie warto się ograniczać odnośnie biura rachunkowego z danej miejscowości. Teraz się tak wszystko rozwinęło, że zdecydowanie jesteśmy w stanie posiadać wypróbowane biuro rachunkowe będzin, natomiast działalność posiadać w innym mieście.Powiązane słowa: