Jak otrzymać dofinansowanie przy budowie domu?

Przygotowania do przedłożenia wniosku o dofinansowanie energooszczędnego domu najświetniej począć już przy planowaniu inwestycji. Przedstawiciele banków, którzy rozpoczęli już udzielanie kredytów do budowli domów z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, są w zgodzie w jednej kwestii. O rozpoczęciu starań o tę pożyczkę bardzo warto rozpatrzyć już na etapie przygotowywania projektu.

Program składa inwestorom bardzo duże wymagania. Trzeba pamiętać, że ma on na celu nie tylko wspomaganie budowy energooszczędnych domów i mieszkań, lecz również uformowanie rynku i wdrożenie odpowiednich standardów związanych z takiego gatunku budownictwem. Osoby, które zdecydują się starać o Kredyty z dotacjami, muszą rozpocząć od zatwierdzenia poprzez weryfikatora zgody projektu z warunkami technicznymi funduszu. W kolejnym kroku musimy monitorować kompletną budowę, co znaczy m.in. zgromadzenie dokumentacji fotograficznej, aprobat technicznych użytych materiałów jak również protokołów z regulacji systemu wentylacyjnego jak i grzewczego.

Po zakończeniu budowy dom powinien przebyć ponowną procedurę audytu przez weryfikatora. Dopiero jego aprobata otwiera ścieżkę do dopłaty z funduszu. Narodowy Fundusz deklaruje, iż obecne warunki techniczne programu składane pozostały w taki sposób, żeby zapewnić inwestorowi jak najogromniejszy stopień pewności, iż po ukończeniu inwestycji taką aprobatę dostaną. O kredyt jesteśmy w stanie się starać też w trakcie budowy.

Rozmówcy w bankach uważają, że im o wiele bardziej będzie zaawansowana, tym mniejsze mogą być szanse na jego zyskanie. Dużo będzie zależało od indywidualnej oceny wniosku poprzez bank, m.in. stopnia zaawansowania budowy oraz skomplikowania procedury, jaka będzie powiązana z przekwalifikowaniem pożyczki w trakcie inwestycji.Powiązane słowa: