Gaja

Nasza wszechstronność umożliwia projektowanie nawet najbardziej skomplikowanych i śmiałych automatów handlujących na rynku, oraz wprowadzanie rozbudowanych struktur zabezpieczenia firmy przed ryzykiem walutowym i towarowym. Jest to odpowiedź na potrzeby firm skazanych na drogą i mało elastyczną ofertę ze strony banków. Nasi specjaliści służą Państwu pomocą w biurze w Grudziądzua także chętnie przyjadą do Państwa firmy, by przedstawić szczegóły oferty. Tworzymy unikalne produkty, wyróżniające się spośród standardów dostępnych na polskim rynku funduszy. 1. Wynagrodzenie składa się z części: a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3% w skali roku, naliczanej od wartości aktywów netto w danym dniu, b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 30% wzrostu Wartości aktywów netto 2. Maksymalna wysokość opłaty wynosi: 5% wpłaty dokonanej przez Nabywcę Jesteśmy stabilną firmą o bardzo mocnej pozycji, szczycącą się najlepszymi specjalistami w zespole. Każdy z nas pracuje na sukces firmy, zachowując zawsze 100% dyskrecji (każdy z naszych inwestorów posiada klauzulę poufności). Wszystkim zainteresowanym zapewniamy profesjonalną obsługę przez cały okres współpracy, począwszy od pierwszego dnia jaki podczas prowadzenia dalszych negocjacji z Klientami. Nasi specjaliści wyszukują najciekawsze oferty sprzedaży lub licytacji mieszkań na terenie dużych miast, m.in.: Grudziądzu Poznania, kierując się wszelkimi udogodnieniami, które czynią nieruchomość jeszcze bardziej atrakcyjną. Każda zgłaszana oferta nabycia mieszkania jest zawsze skrupulatnie sprawdzana i weryfikowana przez kompetentnych specjalistów, którzy dopiero po dogłębnej analizie decydują o ewentualnym przystąpieniu do licytacji bądź o złożeniu oferty. Po dokonaniu sprzedaży nieruchomości następuje wyliczenie wkładów danego inwestora i wypłata udziału w zyskach na jego konto. Opoka wszelkich inwestycji, czyli pewna i bezpieczna lokata kapitału oparta o zakup sprawdzonych gruntów rolnych z licytacji sądowych. Pomagamy także w otrzymaniu dotacji na zakupiony grunt. Będąc otwartymi na potrzeby rynku dokonujemy również zakupu projektów i budowy domków jednorodzinnych. Możliwe jest także reinwestowanie środków wraz z wkładem początkowym. Inwestycja – Zakup Wierzytelności Nasz zysk pojawia się już w chwili sprzedaży produktu, dzięki czemu nie obciążają nas kosztowne i długie procedury egzekucji należności. Priorytetem jest zawsze jak największa stopa zwrotu, w oparciu o wybrany horyzont czasowy. Istnieje możliwość regularnego wpłacania środków. Gwarantujemy możliwość wypłaty środków w dowolnym okresie trwania umowy - w ciągu 60 dni. Posiadamy innowacyjny autorski i w pełni zautoamtyzowany system, który dokonuje transakcji na rynku walutowym oraz towarowym. Zastąpienie czynnika ludzkiego doskonałą precyzją, systematycznością i pewnością przy wykonywaniu transakcji daje bardziej wymierne korzyści dla inwestorów. Współpracujemy tylko ze znanymi brokerami nadzorowanymi przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta i dotychczasowym doświadczeniom, pomagamy dopasować odpowiednią strategię systemu oraz najlepszy czas jej uruchomienia. Tabela wszystkich opłat i cennik znajdują się w zakładce "cennik". Każdy Klient otrzymuje mailowo oraz smsem, informacje o stanie środków na rachunku oraz o tym, gdzie się w danym momencie znajdują. Każda prowizja dla firmy wypłacana jest tylko i wyłącznie przez Klienta, a brak jej zaksięgowania na rachunku firmy, powoduje odcięcie Klienta od systemu.Powiązane słowa: